CORIOLISOVA SILA

je sila, ki povzroča odklon gibajočih teles z vidika opazovalca, ki se nahaja v vrtečem se sistemu (npr. na Zemlji, na vrtiljaku…). Odklon predmeta zaradi coriolisove sile je coriolisov učinek, ki bistveno vpliva na kroženje zraka, vremenske pojave in morske tokove.

Vse točke na Zemlji se vrtijo – na polu točkovno, v nižjih geografskih širinah pa v 24 urah “opišejo”  krog. Točke na ekvatorju v 24 urah opišejo 40.000 km, proti poloma pa se pot krajša. Zato je hitrost gibanja točk na ekvatorju največja (skoraj 1600 km/h) in se zmanjšuje proti poloma.

Vetrovi ne pihajo pravokotno na ekvator, ampak se zaradi rotacije in delovanja coriolisovega učinka, odklanjajo. Zračne mase, ki se premikajo proti ekvatorju, se gibajo počasneje koz površje Zemlje pod njimi. Zato se odklanjajo proti zahodu (“zaostajajo” za gibanjem površja pod njimi). Zračne mase, ki se premikajo proti poloma, prihajajo v območje počasnejšega gibanja – zato se odklanjajo proti vzhodu (“prehitevajo” gibanje površja pod njimi”).