ZBIRKE

Zbirka vizualnega didaktičnega materiala vsebuje izrazne fotografije, filmske izseke, neme karte in zabavno didaktično gradivo, ki se največkrat uporablja pri pouku za analizo vsebine, samostojno delo, ponavljanje ali ponazoritev. Pri izbranem gradivu so izpostavljene tipičnost, kratkost in jedrnatost. Tudi komentarji v tujih jezikih načeloma ne okrnijo sporočilnosti.

FILMI

SLIKE, KARTE

RAZLAGA

UGANKE, VAJE

Ves material je pridobljen na javno dostopnih internetnih povezavah (kanal Simona Purgerja, otroški program RTV Slovenija – Infodrom, Firbcologi idr., multimedijski portal National Geographica, Wikiwand…) in je uporabljen v skladu s Skupnim sporazumom o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji. Sprotno navajanje posameznih virov je zaradi vizualne preglednosti izpuščeno.